Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς το WEB SERVER τα εταιρίας, όλα τα πακέτα επικοινωνίας κρυπτογραφούνται με τη χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου HTTPS. Επιπλέον, ο Web Server της Spartan Security που φιλοξενείται στο ασφαλέστερο και πλέον σύγχρονο Datacenter της ελληνικής επικράτειας και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη, αυτό της LAMDA Hellix. Ένα datacenter, το οποίο εμπιστεύονται κορυφαίοι ελληνικοί οργανισμοί, τράπεζες και πάροχοι.

Η LAMDA Helix , αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μία από τις Strongest Companies in Greece, μέλος τους EU Code of Conduct, βραβευμένη το 2012 με το Best European Data Center Entrepeneur Award, to 2011 με το Best European Data Center Facilities Management Award, to 2010 με το Best European Green Initiative Award και ως Best Regional Data Center Operator 2009 στην Ευρώπη, αποτελεί την πρώτη, πιο επιτυχημένη και ταυτόχρονα μόνη πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000:2008, εταιρία παροχής υπηρεσιών Data Center Infrastructure Outsourcing & Integration, για τη στέγαση και λειτουργία μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και εταιριών παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Yπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και πολλαπλοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εγγυώνται την εξασφάλιση της απόλυτης διαθεσιμότητας δικτύου που αγγίζει το 99,999% μέσω SLA. Μερικές από τις διακρίσεις και τα ISO ποιότητας του DataCenter είναι:

  • Best Regional Data Center Provider Award in Europe in 2009, Data Center Europe’s Awards in London
  • Best European Green Data Center Initiative Award in Europe in 2010, Data Center Europe’s Award in Nice
  • Best European Facilities Management Data Center Award in Europe in 2011, Data Center Europe’s Award in Nice
  • European Improved Data Center Energy Efficiency Award in 2012, Data Center Dynamics Award in London
  • Data Center Integration and Outsourcing Services under ISO 9001:2008 (Lloyds Register)
  • World-Class Mission Critical Facility under ISO 27001:2005 (Lloyds Register)

asfaleia dedomenwn

 

Το Lamda Helix, ένα από τα πλέον

αναγνωρισμένα Data Center

της Ευρώπης,φιλοξενεί το Web Server 

της Spartan Security για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων.