Με νέο E.R.P. σύστημα, η Spartan Security εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας της με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια του επαγγελματισμού της, αναλυτικά:

 1. Aποτύπωσε τις επιχειρησιακές της διαδικασίες.
 2. Ανέλυσε τις ανάγκες που απορρέουν από αυτά.
 3. Προσδιόρισε τις λειτουργικές απαιτήσεις.
 4. Oργάνωσε και παρακολουθεί το λογικό έργο.
 5. Εγκατέστησε το λογισμικό της στο νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου.
 6. Μετέφερε τα προηγούμενα δεδομένα στο νέο E.R.P. σύστημα.
 7. Λειτούργησε πιλοτικά το νέο σύστημα με παράλληλους ποιοτικούς ελέγχους.
 8. Εκπαίδευσε το προσωπικό της.
 9. Επαναπροσδιόρισε τις διαδικασίες με την υποβολή τροποιητικών προτάσεων των συνεργατών της, σύμφωνα με το νέο πληροφοριακό σύστημα.

Το προτεινόμενο σύστημα ERP οργανώνει, τυποποιεί, συνδέει και αυτοματοποιεί το σύνολο των διεργασιών της Spartan Security.


Με την εφαρμογή και χρήση του συστήματος γίνεται συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διεργασιών, που σχετίζονται με τους τομείς:

 • Υπηρεσιών κέντρο ελέγχου
 • Εξυπηρέτησης συνδρομητών.
 • Οργάνωσης λογαριασμών και πληρωμών.
 • Λογιστηρίου.
 • Marketing & Πωλήσεων.
 • Οικονομικής Διαχείρισης.
 • Ποιοτικού Ελέγχου
 • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού


Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος για την Spartan Security είναι:

 • Άμεσης ανταπόκριση στις εισερχόμενες κλήσεις.
 • Ταχύτατη ενημέρωση παροχή πληροφοριών σε συνδρομητές, πελάτες και τεχνικούς ασφαλείας.
 • Αυτοματοποιημένη παράδοση ψηφιακών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση.
 • Ορθολογική αυτόματη οργάνωση του τμήματος έκδοσης λογαριασμών αποκλείοντας την πιθανότητα λάθους.
 • Αποδοτικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 • Ολική αναδιοργάνωση και ευελιξία των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

 

Είστε επαγγελματίας; Διατίθεται τώρα και προς πώληση. Ενημερωθείτε εδώ!

graphic1

 

Η Spartan Security εκσυγχρονίζει
τον τρόπο λειτουργίας της,
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ εργαλεία
σε όλες τις βαθμίδες και τα τμήματά της