Η Spartan Security έκανε πραγματικότητα ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα τοποθέτηση δικτύου οπτικών ινών. Χωρίς να υπολογίζει το κόστος και τη δυσκολία της κατάστασης, απέκτησε στα μέσα 2011 το πρώτο της ιδιωτικό δίκτυο. Εκτός αυτού, για να εξαλείψει και τον πιο αστάθμητο παράγοντα που έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή δυσλειτουργία της γραμμής των οπτικών ινών, και κάτω από την πάγια πολιτική της ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ, προχωρήσει σε κατάσταση και δεύτερου δικτύου οπτικών ινών από διαφορετικό πάροχο τηλεπικοινωνίας, αλλά και από διαφορετική όδευση. Για να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα των οπτικών ινών στο Κέντρο Λήψης Σημάτων της Spartan Security συνοψίσουμε τα εξής:

  • Μεταφέρουν παράλληλα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων σε σχέση με το χάλκινο καλώδιο. η μεταφορά των δεδομένων γίνεται γρηγορότερα, γιατί έχουν μεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων που είχε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών ρυθμών μετάδοσης πληροφοριών.
  • Τα δεδομένα που ταξιδεύουν μέσα τους είναι λιγότερα ευάλωτα σε παρεμβολές.
  • είναι πολύ πιο λεπτές και ελαφρύτερες από το χάλκινο καλώδιο (αν και αυτό τα καθιστά πιο δαπανηρές, πιο δύσκολες στην εγκατάσταση και πιο εύθραυστες, προβλήματα που αντιμετωπίζει επιτυχώς η Spartan.
  • Τα δεδομένα μεταδίδονται ψηφιακά άρα επιτυγχάνεται πιο γρήγορη κωδικοποίηση -αποκωδικοποίηση δεδομένων.
  • Καθίσταται πολύ δύσκολη η υποκλοπή (τοποθέτηση «κοριών»)ή η συνακρόαση, έτσι οι οπτικές ίνες είναι το πιο ασφαλές μέσο μετάδοσης πληροφοριών και εξασφαλίζουμε προστασία των δεδομένων.
  • Είναι σαφές πως η Spartan Security επενδύοντας αδιάλειπτα στην υψηλή ασφάλεια, έχει ως πρωταρχικό της μέλημα τη χρήση τεχνολογιών νέας γενιάς, αψηφώντας κάθε τεχνική δυσκολία και οικονομικό κόστος, φιλοδοξώντας να παραμείνει ο πιο αξιόπιστος ιδιωτικός κεντρικός σταθμός πάλι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα αλλά για ολόκληρη την Ε.Ε.

 

optikesines

 

Η εγκατάσταση δύο διαφορετικών
οδεύσεων οπτικών ινών,
απετέλεσε την ολοκλήρωση ενός
μεγαλόπνοουπρογράμματος της Spartan Security,
στα πλαίσια της φιλοσοφίας
“ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ»