Ολόκληρη την γκάμα των υπηρεσιών της Spartan Security, καλύπτει αυστηρή πολιτική εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Με σεβασμό στην εμπιστοσύνη με την οποία την τιμούν οι πελάτες και οι συνεργάτες της, η Spartan Security είναι σε θέση να εξασφαλίσει εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων, πληροφοριών και κινήσεων, που συλλέγει στα πλαίσια των εργασιών της.

Πιο συγκεκριμένα, η εμπορική πολιτική της Spartan Security διέπεται από τις ακόλουθες αρχές εχεμύθειας:

  • Συλλέγει μόνο τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ασφάλεια των πελατών της, προκειμένου να είναι σε θέση να διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
  • Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που τις δίνονται προκειμένου: να παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας, για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης.
  • Δεν γνωστοποιεί τα στοιχεία των πελατών της σε άτομα εκτός των δραστηριοτήτων της και για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της (εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις που αρμόδιες αρχές, ενεργώντας νομίμως, χρησιμοποιούν τα στοιχεία για περαιτέρω έλεγχο).
  • Διατηρεί αυστηρά συστήματ α ασφάλειας σχεδιασμένα να αποτρέπουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία πελατών.
  • Επιλέγει και εκπαιδεύει το προσωπικό που παρέχει φυσική φύλαξη, με αυστηρά κριτήρια, ως προς την διακριτικότητα, την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθειά του, τόσο κατά την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του, όσο και μετά το πέρας αυτών.

 

empisteutikotita

 

H Spartan Security είναι σε θέση
να εξασφαλίσει εμπιστευτικότητα
όλων των στοιχείων,
πληροφοριών και κινήσεων