Το νεόδμητο ιδιόκτητο κτίριο της Spartan Security είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο  από την αρχή μηχανολογικά  και αρχιτεκτονικά, ειδικά για να εκπληρώνει τους σκοπούς της. Σε αυτό στεγάζονται όλα τα τμήματα και οι εγκαταστάσεις της. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούν σημείο κλειδί για  την   απρόσκοπτη   και  αδιάκοπη λειτουργία   του τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διευκόλυνση της άσκησης καθηκόντων του προσωπικού.  Το κτίριο διαθέτει  όλα τα απαιτούμενα συστήματα ασφαλείας και τις μηχανολογικές, ηλεκτρονικές,  τηλεπικοινωνιακές  εγκαταστάσεις  για την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου και για τη στέγαση του τεχνικού τμήματος.  Στο εργαστήριο  του τεχνικού τμήματος πραγματοποιείται ο ποιοτικός έλεγχος όλων των χρησιμοποιούμενων  μηχανημάτων  και η έρευνα και η ανάπτυξη νέων μεθόδων και καινοτομιών.

Η αδιάλειπτη λειτουργία του 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων  και η προστασία των συνδρομητών εξασφαλίζεται με χρήση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού (UPS), ηλεκτρογεννήτρια  και ανεξάρτητους συσσωρευτές μεγάλης χωρητικότητας.   Το  τηλεφωνικό    κέντρο, οι υπολογιστές  και ο  τηλεπικοινωνιακός   εξοπλισμός δε διακόπτει  ποτέ   και  υπό  οποιεσδήποτε   συνθήκες τη λειτουργία  του. Η  είσοδος στο 24ωρο  Κέντρο Ελέγχου απαγορεύεται σε μη εξουσιοδοτημένα  άτομα και προστατεύεται   από  συστήματα   ασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και κλειστό  κύκλωμα  τηλεόρασης.  Η είσοδος καλύπτεται  από αλεξίσφαιρες εγκαταστάσεις  με διπλές αυτόματες  πόρτες, με αισθητήρες οπλοκατοχής  και το ισόγειο φυλλάσεται   περιμετρικά   με  αντιβανδαλιστικά αλεξίσφαιρα ρολά. Το περιβάλλον εργασίας είναι σύγχρονο και άνετο, γεγονός το οποίο καθιστά τους εργαζόμενους μας ικανοποιημένους  και αποδοτικούς.  Το κτίριο βρίσκεται στο Κέντρο της Αθήνας, κοντά στο σταθμό μετρό ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ.

 

egkatastaseis

  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Spartan Security
διέπονται από οικολογική συνείδηση και υιοθετούν
την πρακτική της «πράσινης στέγης»