Η Spartan, πρωτοπόρος στη χρήση και αφομοίωση νέων τεχνολογικών εφαρμογών,σήμερα είναι έτοιμη να προσφέρει σε όσες εγκαταστάτριες επιχειρήσεις επιθυμούν και είναι σε θέση να δεχθούν voip τηλέφωνα,(τηλεφωνική επικοινωνία με τη χρήση του Διαδικτύου  και συνεπώς χωρίς χρέωση), «εσωτερικό» νούμερο τηλεφώνου για άμεση και απρόσκοπτη ενημέρωση των πελατολογίων τους σε χρόνο real time.

H spartan είναι σε θέση πλέον να προσφέρει Β2Β τηλεφωνία και σε smart phones android και ios μέσω του νέου τηλεφωνικού της κέντρου Cisco IP.

Για επιπλέον διευκρινήσεις και σχετικά με τις χρεώσεις της νέας αυτής εναλλακτικής υπηρεσίας επικοινωνήστε με τον κύριο Αδάμ Αποστόλη. Είμαστε σίγουροι πως η νέα αυτή παροχή της Spartan θα εξυπηρετήσει την μεταξύ μας συνεργασία.