Η ύψιστη ασφάλεια των πελατών μας, ολοκληρώνεται με την υπηρεσία Στατικής φύλαξης του χώρου τους.

Με την υπηρεσία αυτή, υπάρχει πλήρης, ενδελεχής και διαρκής έλεγχος όλων των φυλασσόμενων χώρων της αρμοδιότητας κάθε φύλακα, όχι μόνο για τις περιπτώσεις απειλής, αλλά και για την συνεχή αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων προστασίας του χώρου, όπως σύστημα ασφαλείας, εισόδους, περιφράξεις και πυροσβεστικά μέσα.

Ο σχολαστικός έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πραγματοποιείται από ένα αξιόπιστο, υπεύθυνο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με νόμιμη άδεια security και συνεχή επιμόρφωση στις πιο σύγχρονες διαδικασίες στατικής φύλαξης, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ολοένα αυξανόμενες μορφές κινδύνου.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή και απο-λύτως ασφαλήs λειτουργία του υπό φύλαξη χώρου, της έλευσης οχημάτων, προσωπικού, επισκεπτών και εμπορευμάτων, κατά περίπτωση.

statiki2Συνοπτικά, σε περίπτωση κινδύνου, μέσω της Στατικής φύλαξης ενημερώνεται η Spartan Security, η Άμεση Δράση (για περιστατικά που δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης), η πυροσβεστική υπηρεσία (σε συμβάν πυρκαγιάς) και οι αρμόδιοι του κτιρίου.
Οι φύλακες φροντίζουν για την κάλυψη του συμβάντος με πλήρη ενημέρωση και αναφορά, ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστούν την ηρεμία στον χώρο.

Τέλος, ενημερώνονται όλοι οι υπεύθυνοι για την εξέλιξη και το πέρας του συμβάντος ενώ διατηρείται βιβλίο συμβάντων όπου καταγράφεται και αρχειοθετείται λεπτομερώς το γεγονός.

 

Η ασφάλεια στην απόλυτη έννοιά της,
με την εγγύηση της Spartan Security