ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

dori h3

Η SPARTAN SECURITY ως μια σύγχρονη και εστιασμένη στο μέλλον επιχείρηση, αναγνωρίζει την ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής και αδιάκοπης λειτουργίας της προς όφελος των πελατών, μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών της και έχει υλοποιήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ/BCMS), σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια ISO 22301:2012.

 Η SPARTAN SECURITY δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας
  • Εγκατάσταση & Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Ασφαλείας
  • Επανδρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας
  • Αντιπροσωπεία, εισαγωγή και εμπορία συστημάτων ασφαλείας
  • Υπηρεσίες Ασφάλειας Υδατοδρομίων

Η SPARTAN SECURITY θέτει στρατηγικούς και τακτικούς στόχους επιχειρησιακής συνέχειας, διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξή τους, τους παρακολουθεί και τους αξιολογεί τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα τους.

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα πρότυπα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους σε όλες τις δραστηριότητες της, δεσμεύεται για την ικανοποίηση τους, για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 22301:2012, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε τακτική βάση, καθώς και σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχή ισχύ και εφαρμογή της.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα της Spartan Security

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου της SPARTAN SECURITY η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της.

iso-27001_2013_2018     iso-9001_2015_2018     iso-14001_2015_2018     iso-45001_2018
iso-22301_2012_2019     iso-39001_2012_2020     iso 37001 2016     iso-20000_2020

Copyright © 2022 Spartan Security. Developed by Centiva Software Solutions

210 92 32 437 Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου Αθήνα 117 43