ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η SPARTAN SECURITY ως μια σύγχρονη και εστιασμένη στο μέλλον επιχείρηση, αναγνωρίζει την ανάγκη εξασφάλισης της ομαλής και αδιάκοπης λειτουργίας της προς όφελος των πελατών, μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών της και έχει υλοποιήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ/BCMS), σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια ISO 22301:2012.

 Η SPARTANSECURITY δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας
  • Εγκατάσταση & Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Ασφαλείας
  • Επανδρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας
  • Αντιπροσωπεία, εισαγωγή και εμπορία συστημάτων ασφαλείας
  • Υπηρεσίες Ασφάλειας Υδατοδρομίων

Η SPARTAN SECURITY θέτει στρατηγικούς και τακτικούς στόχους επιχειρησιακής συνέχειας, διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξή τους, τους παρακολουθεί και τους αξιολογεί τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα τους.

Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη της τα ισχύοντα πρότυπα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες εφαρμογής τους σε όλες τις δραστηριότητες της, δεσμεύεται για την ικανοποίηση τους, για τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 22301:2012, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους.

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε τακτική βάση, καθώς και σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχή ισχύ και εφαρμογή της.

Επικοινωνία
Αγ. Αναργύρων 40, Κορωπί 194 00
Δ. Σέχου 17 & Αντιμαχίδου, Αθήνα 117 43
info@spartan.gr
210 92 32 437

ΓΕΜΗ: 86872902000

facebook instagram twitter youtube linkedin tik-tok
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
 
espa-banner
great-place-to-work-certified
e banner EL